Υπουργείο Παιδείας

Σχέδιο Αθηνά : εάν το Σ.τ.Ε. δεν κάνει αποδεκτές τις προτάσεις της Ένωσης για τροποποίηση των Π.Δ μετά και την προσφυγή μας κατά όλων των ΠΔ εφαρμογής του σχεδίου Αθηνά , θα πρέπει να επιδιώξουμε μέσω της δράσης μας

 • Την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των εκκρεμών Π.Δ για τα επαγγελματικά  δικαιώματα.
 • την κατάργηση των απαράδεκτων κατευθύνσεων προχωρημένου εξαμήνου  και ονομασιών Τμημάτων
 • την διατήρηση της αυτονομίας των Τμημάτων Τοπογράφων Μηχανικών και
 • την αλλαγή της ονομασίας της  ΣΤΕφ σε Σχολή Μηχανικών ή έστω σε Σχολή Εφαρμοσμένων επιστημών
 • την διακοπή των  παρεμβάσεων του Υπουργείου για αλλοίωση της αυτονομίας και του χαρακτήρα των κλασσικών ειδικοτήτων μέσω της τροποποίησης των προγραμμάτων σπουδών στα πλαίσια της « εξοικονόμησης πόρων»

Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και Δικτύων

 • Άρση των περιορισμών που τίθενται στην εγγραφή και εξέλιξη των πτυχιούχων ΤΕΙ στο ΜΕΚ. ( Είχε κατατεθεί σχετικό υπόμνημα στο υπουργείο)
 • Εν αναμονή και της εκδίκασης της σχετικής προσφυγής στο ΣτΕ, διεκδικούμε την έκδοση του Π.Δ. για την εγγραφή των Πτυχιούχων ΤΕΙ  στα Μητρώα Μελετητών. Η Εγγραφή θα γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης
 • Μητρώο Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων. διεκδικούμε την συμμετοχή μας στην σύνταξη του  καθώς και την τήρηση του, αποκλειστικά από το Υπουργείο όπως ισχύει και για το ΜΕΚ

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 • Αποκλεισμός Πτυχιούχων  Μηχανικών Τ.Ε.Ι. από το ηλεκτρονικό σύστημα τακτοποίησης αυθαιρέτων

θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες της ΕΕΤΕΜ προς την Ελληνική Πολιτεία, ζητώντας εκ νέου την ανάληψη της διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος αυθαιρέτων από το ΥΠΕΚΑ και της άρσης όλων των περιορισμών οι οποίοι τίθενται παρανόμως από το ΤΕΕ στους συναδέλφους.

 • Εξαρτημένα Τοπογραφικά Διαγράμματα

Οι μέχρι σήμερα ενέργειες της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. έχουν αντιμετωπίσει μερικώς, το πολύ σοβαρό αυτό πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί μεγάλο αριθμό ελεύθερων επαγγελματιών μελών μας.
Όμως το θέμα αυτό είναι αμιγώς πολιτικό και μόνο η παρέμβαση του κράτους                     (ΥΠΕΠΘ) στις υπηρεσίες του, οι οποίες παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία και αυθαιρετούν χωρίς νομικό έρεισμα ,μπορεί να λύσει το πρόβλημα.
Ως εκ τούτου θα πρέπει να συνεχιστούν αμείωτες οι προσπάθειες μας για την οριστική επίλυση του θέματος :

 • με την εκ νέου προσπάθεια ενεργοποίησης των ΤΕΙ στην τεκμηρίωση των θέσεων μας προς το Υπουργείο ΠΕΚΑ
 • με την άσκηση πίεσης προς το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να λάβει θέση σε ένα θέμα το οποίο, όπως παραδέχονται και οι υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, είναι αρμοδιότητας του.( υπ.αριθ.25530/2012)
 • την συνέχιση της ενημέρωσης προς την Τρόικα
 • Μητρώο «Μελετητών και Επιβλεπόντων» του ν.4030/2011

Παρότι αποφεύχθηκε να γίνεται ενημέρωση του Μητρώου από το ΤΕΕ, διεκδικούμε την συμμετοχή  μας σε οποιαδήποτε διαδικασία ενεργοποίησης του εν λόγω Μητρώου.
Επίσης θα πρέπει να επιδιωχθούν εκ νέου, παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας για την ενεργό συμμετοχή του στις αλλαγές των κανονιστικών διαταγμάτων (Π.Δ , Υπουργικές αποφάσεις) καθώς και των ΤΕΙ.

 • Ηλεκτρονικό Σύστημα Αμοιβών του ΤΕΕ.

θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια ουσιαστικής απεμπλοκής των συναδέλφων από το ηλεκτρονικό σύστημα «αμοιβών» του ΤΕΕ και της αμφισβήτησης του  χαρατσιού το οποίο έχει εκβιαστικά υποχρεώσει να πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες

 

 • Ν.4030/2011 – Στα πλαίσια της αποκατάστασης των  αδικιών που επήλθαν σε βάρος του κλάδου των Μηχανικών των Τ.Ε.Ι.  με την ψήφιση του ως άνω νόμου, θα πρέπει να συνεχιστούν οι  προσπάθειες για την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν:
 • στον  έλεγχο των αδειών Δόμησης  να γίνεται και  από τους πτυχιούχους μηχανικούς των Τ.Ε.Ι, Δημοσίους Υπαλλήλους και όχι “εν ελλείψει” των Π.Ε.                  ( ν.4030/2011). 
 • την συμμετοχή και εκπροσώπου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ στα ΣΥΠΟΘΑ, αφού θα εξετάζονται και θέματα ελεγκτών δόμησηςτους οποίους εκπροσωπεί η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

 

 • Συμμετοχή και των Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων και Μηχανικών  Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων των Τ.Ε.Ι στη σύνταξη αρχιτεκτονικών Μελετών παραδοσιακών Οικισμών,αλλά και διευκρίνηση του δικαιώματος σύνταξης των αντιστοίχων στατικών μελετών από τους ως άνω αρμόδιους Μηχανικούς 
 • Ενεργειακοί Επιθεωρητές :

Μετά και την απαράδεκτη ‘Πράξη Νομοθετικού Περιερχομένου» του Υπουργού ΠΕΚΑ  κ. Καλαφάτη, θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών οι οποίοι τίθενται στους Μηχανικούς ΤΕΙ-Ενεργειακούς Επιθεωρητές.
Στο παραπάνω πλαίσιο  θα πρέπει να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις της ΕΕΤΕΜ  στο Υπουργείο και η ενημέρωση των Βουλευτών για την κατάθεση σχετικής τροπολογίας σε νόμο που θα καταργεί την επίμαχη διάταξη της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  για να λυθεί το θέμα οριστικά.
Επίσης θα πρέπει να συνεχιστεί η ενημέρωση για το θέμα αυτό, προς την Δ/νση ανταγωνισμού της Ε.Ε. και την  Τρόικα.
 
Ασφαλιστικό – Θέματα Υπουργείου Απασχόλησης

 • Ασφαλιστικό μηχανικών των ΤΕΙ - Προτείνουμε την συνέχιση των προσπαθειών της Ένωσης για απεμπλοκή των ελεύθερων επαγγελματιών από τον ΟΑΕΕ και ασφάλιση όλων των Μηχανικών ΤΕΙ στο ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ
 • Διεκδικούμε και μέσω της δικαστικής οδού την αποκατάσταση της συμμετοχή μας στην Διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ
 • Διεκδικούμε της συμμετοχής της ΕΕΤΕΜ, με εκπρόσωπο της, στο Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.)
 • Διεκδικούμε  Ευρωπαϊκών κονδυλίων για την επιμόρφωση -κατάρτιση των μελών μας, ειδικά των ανέργων και των νέων.
 • Απαιτούμε την ένταξη των πτυχιούχων μηχανικών ΤΕΙ σε κάθε επιδοτούμενο πρόγραμμα ( π.χ για νέους επιστήμονες –μηχανικούς)  του ΟΑΕΔ.

Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας -Γ. Γραμματεία Βιομηχανίας

 • Διεκδικούμε,  μέσω και της δικαστικής οδού ( Σ.τ.Ε.), την άρση των περιορισμών για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς στο ΠΔ 108/2013 ( για θέματα συντήρησης και κατασκευής) .
 • Μέχρι και την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης στο Σ.τ.Ε. απαιτείται η έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου για την  δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης αναγγελίας Ηλεκτρολόγου της 4ης ομάδας όσων διαθέτουν ήδη την απαιτούμενη εμπειρία καθώς και άμεση τροποποίηση του Π.Δ. προκειμένου να καλύπτονται και  όσοι συνάδελφοι διαθέτουν ήδη την άδεια Α’ τάξης προ του Π.Δ.108/2013.
 • Διεκδικούμε την τροποποίηση όλων των διατάξεων και εγκυκλίων που αφορούν άδειες λειτουργίας προκειμένου να περιλαμβάνουν και τους Μηχανικούς των ΤΕΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Διεκδικούμε

 • την θεσμοθέτηση ενιαίου μισθολογίου για πτυχιούχους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι με μισθολογική εξίσωση των πτυχιούχων τετραετούς φοίτησης ΠΕ και ΤΕ και  με διασφάλιση επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης
 • την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα όλων των Τεχνικών Υπηρεσιών με τον τερματισμό της μεταφοράς αρμοδιοτήτων τους σε Α.Ε. και ιδιώτες.
 • την εφαρμογή των νόμων για την δυνατότητα κρίσης στους Μηχανικούς Τ.Ε για κάλυψη θέσεων ως προϊσταμένων Δ/σεων, τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων στις Δημόσιες Υπηρεσίες της χώρας, κατάργηση όπου προβλέπεται από υφιστάμενους οργανισμούς της φράσης “ελλείψει Π.Ε” (Οργανισμοί Νοσοκομείων κ.λ.π) τήρηση νόμου Ραγκούση.
 • τον καθορισμός αναλογικότητας στις προσλήψεις Μηχανι­κών ΤΕ και ΠΕ μέχρι να υπάρξει ενιαίος κλάδος μηχανικών στο δημόσιο.
 • Την άμεση έκδοση των κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την υλοποίηση της νομικής κάλυψης σε όλους τους Μηχανικούς Τ.Ε.