Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ι. Θεοτοκά, είχαν σήμερα, ο πρόεδρος και μέλη του Προεδρείου της Κ.Δ.Ε. της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Στη συνάντηση τέθηκαν επί τάπητος θέματα που απασχολούν τους Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕΙ, όπως, μεταξύ άλλων:

  1. η Τροποποίηση του Π.Δ345/2000 για τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων
  2. η Τροποποίηση του Οργανισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας (Π.Δ103/2014)
  3. η Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) του Ο.Λ.Π.
  4. οι προσπάθειες αποκλεισμού των Μηχανικών Τ.Ε.Ι. από θέσεις εργαστηριακών συνεργατών στην Α.Ε.Ν. Ασπροπύργου
  5. η Τροποποίηση του Π.Δ141/2014 για την απόκτηση Διπλώματος Μηχανικού Γ' Τάξης Ε.Ν.

Ο Γενικός Γραμματέας, από την πλευρά του, επεσήμανε ότι το Υπουργείο έχει ήδη δρομολογήσει διαδικασίες διορθωτικών κινήσεων για τα επίμαχα ζητήματα που τέθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., ενώ δεσμεύτηκε ότι θα ληφθούν υπόψη οι θέσεις και οι προτάσεις της Ένωσης, όπως αυτές αποτυπώθηκαν σε σχετικό υπόμνημα που κατατέθηκε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.