Τη δημιουργία ενός «μεγάλου αδελφού» για όλες τις μελέτες και τα δημόσια αλλά και ιδιωτικά έργα της χώρας, ονειρεύεται να στήσει με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών, «Δομές στρατηγικού σχεδιασμού στα τεχνικά έργα, διαδικασίες διαφάνειας και κεντρικού ελέγχου στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων»,που δόθηκε στη δημοσιότηταλίγες μέρες πριν την παραίτηση της Κυβέρνησης Τσίπρα από τον τότε αναπληρωτή και τώρα Υπουργό Υποδομών.

Το νομοσχέδιο που προφανώς θα επανέλθει από την νέα, αλλά ίδια μετά τις πρόσφατες εθνικές εκλογές, Κυβέρνηση, το οποίο προβλέπει ότι οι διατάξεις του θα εφαρμόζονται σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα, μελέτες και συναφείς υπηρεσίες, που ανατίθενται τόσο από το δημόσιο όσο και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα για την εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού και λειτουργίας και προς ικανοποίηση δημόσιας ωφέλειας.

Μάλιστα, περιλαμβάνει ρυθμίσεις, οι οποίες ξεπερνούν την καταστατική αποστολή του υπουργείου Υποδομών, καθώς περιλαμβάνουν αρμοδιότητες τόσο του υπουργείου Περιβάλλοντος (πχ. οικοδομικές άδειες) όσο και του πρώην υπουργείου Ανάπτυξης (έλεγχος και ρύθμιση αγοράς), αλλά και του υπουργείου Οικονομικών, ενώ δεν λείπουν και διατάξεις που μεταβιβάζουν περεταίρω αρμοδιότητες στο Τεχνικό Επιμελητήριο, πρόεδρος του οποίου μέχρι πρότινος ήταν ο νυν Υπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.

Συγκεκριμένα προβλέπει:

  • τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Δημοσίων Υποδομών, με αρμοδιότητα την τήρηση και εποπτεία των ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης έργων, μελετών, τεχνικών υπηρεσιών, και έργων παραχώρησης, την τήρηση ενιαίων κανόνων στις διαγωνιστικές διαδικασίες συμβάσεων έργων, μελετών κτλ!!!
  • τη σύσταση Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων
  • τη σύσταση Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, με αποστολή την τεχνική υποστήριξη και εποπτεία της διεξαγωγής των διαγωνισμών ανάθεσης των τεχνικών έργων, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διεξαγωγής διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), καθώς και την τήρηση του συστήματος του Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου.
  • τη σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε) για το σύνολο των ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων από την έναρξη εργασιών τους μέχρι και την οριστική παραλαβή τους!!!
  • Στο Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. θα καταχωρείται μέσω διαδικτύου κάθε τεχνικό δημόσιο και ιδιωτικό έργο, με όλα τα επιμέρους στοιχεία που το χαρακτηρίζουν σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο!!!

Με πρόσχημα την “εξυγίανση” του τομέα των δημοσίων έργων, ο νυν υπουργός Υποδομών και πρώην πρόεδρος του Τ.Ε.Ε, σε μια ακόμη “εξυπηρέτηση” πελατειακού χαρακτήρα προς τον φορέα που τον «ανέδειξε» στον υπουργικό θώκο.

Άλλωστε όλοι θυμόμαστε πως “εκμεταλλεύτηκε” το Τ.Ε.Ε διοργανώνοντας διαφόρων ειδών κινητοποιήσεις (ανάμεσα στις οποίες και η πραγματοποίηση συναυλίας στις 5 Νοεμβρίου 2012 αλλά και το “κλείσιμο” του συστήματος των αυθαιρέτων), πουλώντας αντιμνημονιακό αγώνα, αλλά στην πράξη αντιμαχόμενος κάθε είδους αλλαγή, που θα ερχόταν σε αντίθεση με τα συμφέροντα του Τ.Ε.Ε.

Ειδικότερα στο σχέδιο νόμου που παρουσίασε, προβλέπεται η απευθείας ανάθεση (προφανώς όχι δωρεάν) διαφόρων εργασιών στο Τ.Ε.Ε, όπως η ανάπτυξη, κατασκευή, διαχείριση και λειτουργία διαφόρων Μητρώων

  1. Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (άρθρο 10).
  2. Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (άρθρο 10)
  3. του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδοτήσεων (άρθρο 5),
  4. την αδειοδότηση των ενδιαφερομένων Μηχανικών από το ΤΕΕ, προκειμένου αυτοί να εγγραφούν στον κατάλογο Ειδικού Σώματος Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων (άρθρο 14)
  5. τηντήρηση από το ΤΕΕ καταλόγου μηχανικών που θα μπορούν να ασχοληθούν με την καταγραφή βλαβών κτηρίων κλπ (άρθρο 8).

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων, καθώς σε αυτό (σύμφωνα με το νομοσχέδιο) θα εγγράφονται:

α) Διπλωματούχοι Μηχανικοί,

β) Πτυχιούχοι Μηχανικοί,

γ) οι αδειοδοτημένοι σύμφωνα με το Ν.3982/11 (δηλαδή οι κάτοχοι αναγγελιών) ασκούντες τεχνική δραστηριότητα και λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό.

Και σα να μην έφταναν αυτά τα επαγγέλματα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών πέραν των ανωτέρω, δύναται να προστίθενται συγκεκριμένα επαγγέλματα και λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες, που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ποιότητα των κατασκευών, την ασφάλεια των πολιτών, χρηστών και των εργαζομένων στις υποδομές και στα κτίρια για εγγραφή στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.

Με τη συγκεκριμένη διάταξη δεν επιχειρείται απλώς το μάντρωμα του συνόλου του τεχνικού κόσμου, αλλά και η πλήρης διάλυση των αρμόδιων Υπηρεσιών αρκετών Υπουργείων (Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Υποδομών κλπ), καθώς καθήκοντα και αρμοδιότητες που θα έπρεπε να ανήκουν αποκλειστικά στο κράτος και στις Υπηρεσίες του αναθέτονται στο Τ.Ε.Ε!!!

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση 512/VI/2010 της Επιτροπής Ανταγωνισμού «το ΤΕΕ, το οποίο συνιστά “ένωση επιχειρήσεων” κατά την έννοια των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού, με αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του, υποκατέστησε χωρίς σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση την Πολιτεία, και υιοθέτησε ελάχιστο κόστος κατασκευής έργων για τον υπολογισμό των αμοιβών των μηχανικών και με τον τρόπο αυτό απέβλεψε και οδήγησε στην αύξηση των αμοιβών αυτών. Οι πράξεις αυτές συνιστούν σοβαρότατους περιορισμούς του ανταγωνισμού στην αγορά παροχής υπηρεσιών μηχανικών που εμπλέκονται στην κατασκευή ιδιωτικών έργων».

Αυτό το Τ.Ε.Ε μπορεί να εγγυηθεί την αξιοπιστία και διαφάνεια στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων;

Ας θυμηθούμε όμως τι δήλωνε ο Υπουργός Υποδομών τον Οκτώβριο του 2014 σε συνέντευξη (με αφορμή την ίδρυση πολιτικής πρωτοβουλίας) του: «... δεν έχουμε καμία σκοπιμότητα συγκρότησης ομάδας διαπραγμάτευσης κυβερνητικών θώκων. Δεν έχουμε καμία αγωνία εξεύρεσης ρόλων. Υπηρετούμε ήδη σε πολύ σημαντικότερους και έχουμε δουλειά, ασκούμε επάγγελμα...»

Και ω του θαύματος, βρέθηκε να κατέχει κυβερνητικό θώκο, για δεύτερη φορά, μετά τις πρόσφατες εκλογές!

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

όπου κι αν δραστηριοποιούμαστε γνωρίζουμε σε τι περιπέτειες πρόκειται να μπούμε αφού ο μεγάλος αδελφός, συμφώνα με την πρόταση Σπίρτζη, θα δοθεί για διαχείριση στο Τ.Ε.Ε και το γεγονός ότι δεν έχουμε νομοθετικά ρυθμισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες ανά ειδικότητα ουσιαστικάσημαίνει ότι το ηλεκτρονικό σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα στο Τ.Ε.Ε να ρυθμίζει πλήρως τις επαγγελματικές δραστηριότητες που θα μπορεί κάποιος να ασκεί, με τον γνωστό τρόπο που το πράττει και τώρα.

Ο χώρος των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι (και ειδικότερα αυτός των Μηχανικών) έχει πληγεί και συνεχίζει να πλήττεται από τις συντεχνιακές λογικές που επικρατούσαν τα προηγούμενα χρόνια και θα ζήσει εκ νέου νέες σκηνές απείρου κάλους.

Ας αναλογιστούμε όλοι μας αν η χώρα, αλλά και εμείς ως κλάδος, αντέχει την διαιώνιση τέτοιων παλαιοκομματικών πρακτικών.

Μετά την απομάκρυνση εκ της κάλπης ουδέν λάθος αναγνωρίζεται, αφού στην Υπουργική καρέκλα ξαναβρίσκεται ο αυθεντικός εκφραστής της συντεχνίας και ο οποίος αποδεικνύεται πολύτιμος συνεργάτης του Πρωθυπουργού.

Ο κ. Μπαλτάς και τα 5ετη του, προς το παρόν αποσύρονται από την κυκλοφορία… λόγω κ. Φίλη, νέου Υπουργού Παιδείας …