Αθήνα, 09-12-2014

Η σημερινή προγραμματισμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Τ.Ε) αναβλήθηκε, εξαιτίας της κατάληψης του Τ.Ε.Ι Αθήνας, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί.

Η 14η συνεδρίαση της Ολομέλειας του Σ.Α.Τ.Ε είχε ως θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων, την ονοματολογία των Α.Ε.Ι του Τεχνολογικού Τομέα, τα Διδακτορικά Διπλώματα, τα Επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά και την Ένταξη των Τμημάτων, Σχολών, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε Τομείς, για τους απόφοιτους Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2016.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.