Αθήνα, 12-07-2014

Οι Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι θα κρίνονται πλέον και για τις θέσεις Γενικού Διευθυντή στο Δημόσιο

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., από την πρώτη ημέρα συζήτησης του νομοσχεδίου «Tροποποίηση διατάξεων του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπάλληλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007)», παρενέβη με έγγραφο της, στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής και ζήτησε να «κρίνονται και οι υπάλληλοι - πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, για τις θέσεις Γενικού Διευθυντή στη Δημόσια Διοίκηση».

Στην ευόδωση της προσπάθειας αυτής καθοριστική ήταν η συμβολή του εισηγητή της πλειοψηφίας Βουλευτή Ηρακλείου, κ. E. Αυγενάκη, στον οποίο η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ είχε κατέθεσε σχετική Τροπολογία, με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία, καθώς και άλλων Βουλευτών οι οποίοι συνέβαλαν με τις παρεμβάσεις τους στην αποκατάσταση μιας απαράδεκτης συμπεριφοράς της ελληνικής γραφειοκρατίας απέναντι σε πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικά, οι όποιοι παρόλα τα αυξημένα τυπικά προσόντα τους, δεν μπορούσαν να κριθούν.

Έτσι ο αρμόδιος Υπουργός, Κυριακός Μητσοτάκης, αναγκάστηκε να καταθέσει, πριν τη ψήφιση του νομοσχεδίου, σχετική νομοτεχνική βελτίωση «για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» με βάση την οποία και οι πτυχιούχοι της κατηγορίας Τ.Ε θα μπορούν να κριθούν για θέσεις Γενικών Διευθυντών!

Χωρίς να παραγνωρίζουμε το πρόβλημα που υπάρχει και τα εμπόδια που τίθενται κάθε φορά σε βάρος της κατηγορίας Τ.Ε, μέσω των οργανισμών στο Δημόσιο, η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική επιτυχία και αναγνώριση μιας μακροχρόνιας συστηματικής και επίπονης προσπάθειας της Ένωσης για το χώρο συνολικά των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι και ειδικότερα για τον κλάδο μας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Την τροπολογία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ που κατέθεσε στον κ. Αυγενάκη μπορείτε να τη δείτε εδώ

Την Νομοτεχνική Βελτίωση που κατέθεσε ο Υπουργός μπορείτε να τη δείτε εδώ

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο μπορείτε να το δείτε εδώ