Αθήνα, 19-06-2014

Στις 30 Μαΐου με την υπ’ αριθ. Δ17α/ 01/58/ ΦΝ 439 απόφαση, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανακοίνωσε τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευών-Εργοληπτικών Επιχειρήσεων  και Μελετητών Δημοσίων Έργων, με αποκλεισμό της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Η αντίδραση της Ένωσης υπήρξε άμεση. Απέστειλε το υπ’ αριθ. 726/6-6-2014 έγγραφο προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ενώ και ο Πρόεδρος της Κ.Δ.Ε, κ. Δ. Δημόπουλος, παρενέβη και στον αρμόδιο Υπουργό, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, εξηγώντας του ότι αυτή η πρακτική υπονομεύει τους κανόνες χρηστής Διοίκησης και θίγει τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα του κλάδου των Πτυχιούχων Μηχανικών.

Με παρέμβαση του Υπουργού έγινε διόρθωση της αρχικής απόφασης, η οποία εστάλη εκ νέου ως «ορθή επανάληψη», περιλαμβάνοντας και εκπρόσωπο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Η όλη εξέλιξη αποδεικνύει ότι πλέον η αγνόηση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ από τους γνωστούς μηχανισμούς συμφερόντων που δρουν στη Δημόσια Διοίκηση δεν μπορούν πλέον να λειτουργούν ανενόχλητοι προωθώντας μονομερώς συντεχνιακά συμφέροντα ενώ η Κ.Δ.Ε και το Προεδρείο της, είναι αποφασισμένοι να προασπιστούν τα συμφέροντα των μελών της, όπως πάντα.