Αθήνα 4-05-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συγκρότηση της νέας Κ.Δ.Ε. σε Σώμα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Συνεδρίαση της νέας Κ.Δ.Ε. της Ένωσης με μοναδικό θέμα την συγκρότηση της, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 20 του Καταστατικού της.

Mετά από μυστική ψηφοφορία, κατά την σημερινή συνεδρίαση, στις αντίστοιχες θέσεις ευθύνης της Κ.Δ.Ε., εκλέχθηκαν οι συνάδελφοι:

Πρόεδρος

Δημόπουλος Δημήτρης

Α΄ Αντιπρόεδρος

Μαλαματάς Άρης

Β΄ Αντιπρόεδρος

Σιγανός Εμμανουήλ

Γ.Γραμματέας

Καψάλης Βασίλης

Γραμματέας Οικονομικού

Μίχας Παύλος

Αναπλ. Γ.Γραμματέας

Σταύρακας Παναγιώτης

Γραμματέας Τύπου Διεθνών & Δημ. Σχέσεων

Μπλανάς Φοίβος-Κων/νος

Επισημαίνεται ότι στη νέα σύνθεση του Προεδρείου της Κ.Δ.Ε. συμμετέχουν και δυο νεοεκλεγέντες συνάδελφοι.

Γραφείο τύπου Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.