Αθήνα, 29-03-2014

Με αφορμή την κατάθεση σήμερα του πολυνομοσχεδίου «ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και αναφορικά με τις διατάξεις που αφορούν στις ρυθμίσεις θεμάτων μηχανικών, σας ενημερώνουμε ότι η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ είχε στείλει έγγραφο (αρ. πρωτ.: 376/11-03-2014) στους αρμόδιους Υπουργούς με θέμα το άνοιγμα του επαγγέλματος του Μηχανικού στην Ελλάδα, που συνδέεται με τις παραπάνω διατάξεις.

Περισσότερα...

 

Στο νόμο 4233/2012 «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε στη Βουλή την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 ανατίθεται και στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, από κοινού με το Τ.Ε.Ε, να συστήνει ένα ή περισσότερα Ν.Π.Ι.Δ για μια σειρά από σημαντικές, για τον τεχνικό κόσμο, δραστηριότητες.

Οι ρυθμίσεις αυτές δε συνδέονται με «συγχώνευση των δυο Φορέων των Μηχανικών» αλλά με τη δυνατότητα να συστήνουν από κοινού Ν.Π.Ι.Δ (στο άρθρο 23) τα οποία μεταξύ των άλλων θα παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Περισσότερα...

22 Φεβρουαρίου 2014-02-22

Με αφορμή την έκδοση της υπ αριθ. 2544/2013 απόφασης του Σ.τ.Ε, σχετικά με τη μη έκδοση Π.Δ για τον καθορισμό του πλαισίου άσκησης επαγγέλματος για τους Πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνει τα μέλη της ότι θα οργανωθεί ομαδική προσφυγή, με σκοπό να διεκδικηθεί η ανάλογη αποζημίωση.

Περισσότερα...