Συνάντηση με την Υφυπουργό Ανάπτυξης, κα. Θ. Τζάκρη, είχαν σήμερα, ο Πρόεδρος και μέλη του Προεδρείου της Κ.Δ.Ε. της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Στη συνάντηση τέθηκαν θέματα που απασχολούν τους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι, και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της κας Τζάκρη, όπως, μεταξύ άλλων:

  1. Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι κατά την εφαρμογή διατάξεων του Π.Δ 108/2013 (αναγγελίες δραστηριοτήτων κ.α.)
  2. Τα μεμονωμένα περιστατικά ανακλήσεων αδειών άσκησης επαγγέλματος Πτυχιούχων Μηχανικών
  3. Θέματα σχετικά με τους Επιθεωρητές Μεταποιητικών Μονάδων (Π.Δ126/12):
    α) Συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ στη Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ και
    β) Αύξηση της ελάχιστης αμοιβής των Επιθεωρητών
  4. Απλούστευση της Ενιαίας Κωδικοποίησης της σχετικής νομοθεσίας, αναφορικά με την περιγραφή βιομηχανικών δραστηριοτήτων και συναφών εγκαταστάσεων
  5. Γενικότερα θέματα που αφορούν τη λειτουργία ελέγχου στις Βιομηχανίες

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με διαβεβαίωση της Υφυπουργού, ότι θα εξετάσει σε βάθος τα ζητήματα που τέθηκαν, προς αναζήτηση των πλέον πρόσφορων λύσεων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.